Som en symfoni… Jag är dirigenten och ni är instrumenten. Jag älskar att vara yoga lärare! Min roll som yoga lärare ser jag just de, en symfoni. Där jag dirigerar vad som ska spelas men de är bara du som väljer vilken not, hur hög hur låg, hur länge, vilket tempo. Och tillsammans skapar vi en härlig musik. Alla vibrationer och ljuden av andetag från alla olika.. Read More